iki blog gratis lakku nyilih. sing duwe jenenge pak bloger di delok ko jenenge wonge mesti lemu, mangane akeh. tapi amale yo akeh. awake dw di kei fasilitas kon gawe tulisan oleh
aplut gambar oleh. bagi bagi ilmu yo oleh, tergantung kok gawe apik yo dadi apik lek kok gawe elek yo elek
omonge lak nang internet iku sing moco wong luar negri barang, brarti bule yo iso moco tulisane kita

aku gawe blog iki tak gawe 
lak goleki kata kuncine tak gawe boso jowo ben ora lali karo boso daerahe, mergo sekolah saiki wis gak enek pelajaran boso daerah, eneke boso londho

sepurane sing akeh lek enek salahku nulis yo lurr.

lek sir nyacat oleh tulisen nang komentar